Colecția de Povestiri Science-Fiction & Fantasy pentru Nevăzători, The Collection of Sci-Fi and Fantasy Stories for Visually Impaired

Colecția de Povestiri Science-Fiction & Fantasy pentru Prietenii Noștri Nevăzătorii a fost lansată la AntareSFest 2023 Editia VII care a avut loc la Brașov, Octombrie 2023.

The Collection of Science-Fiction & Fantasy Stories for Our Visually Impaired Friends was launched at AntareSFest 2023, the 7th Edition, held in Brașov in October 2023.

Acest articol este redactat in limbile română și engleză.
This article is presented in Romanian and English.

Colecția de Povestiri Science-Fiction & Fantasy pentru Nevăzători este realizata pentru Asociatia Nevazatorilor filiala Brasov de catre Asociatia AntareS Science-Fiction & Fantasy Club Brasov.

Colecția este rezultatul eforturilor scriitoarei Anamaria Borlan și totodată și o muncă de dragoste. Proiectul a luat viață în 2017, primul volum în alfabet Braille fiind prezentat la Festivalul Internațional de Literatură și Artă SF & F AntareSFest în 2017 în prezența d-lui Virgil Lazăr și al altor membri ai Asociațiai de Nevăzători.

Anamaria Borlan este scriitoare de fantasy și science-fiction, Membru al Antares Club Brașov, Proiect literar: AntareSFest.

Mulțumiri îi revin mai ales d-lui Virgil Lazăr, Președintele Asociației de Nevăzători filiala Brașov, care a susținut acest proiect din primul moment, deschizând calea spre această aventură în lumea SF și Fantasy pentru nevăzătorii din România.

Anamaria Borlan AntareSFest 2023, Colecția de Povestiri Science-Fiction & Fantasy pentru Nevăzători
Dna Anamaria Borlan AntareSFest 2023

Povestiri incluse în Colecția de Povestiri Science-Fiction & Fantasy pentru Nevăzători 2023 (donate de scriitori):

 • Ecologically Correct, Roxana Brînceanu
 • Anul Cocoșului, Aurel Cărășel
 • Visele lui Anabelle, Cristian Cârstoiu (Statele Unite ale Americii)
 • O noapte în Paradis, Daniel Cristian Dumitru
 • Un Cadou de Crăciun Neaşteptat, Patricia Furstenberg (Africa de Sud)
 • Iubire pe Două Roți, Viorica Negoiaș
 • Agresorul, Constantin D. Pavel
 • Reverberații, Darie Pop (Franța)
 • Cristale de Lună, Dan Popescu
 • Magia Pierdută, George Sauciuc
 • Toc-toc, Daniel Timariu

“La şedinţele foarte stimabilului club SF braşovean Antares, unde creatorii de poveşti stau faţǎ-n faţǎ cu iubitorii de poveşti, vin adesea membrii unei comunitǎţi speciale, cǎrora soarta le-a rǎpit lumina ochilor. Nevǎzǎtorii au ascultat cu mare plǎcere povestirile citite, au pus întrebǎri, au aflat rǎspusuri, au devenit participanţi statornici la întâlnirile cenaclului iar la un moment dat au decis: “vrem mai mult, vrem sǎ citim chiar noi.”

Dl Alexandru Mironov, Prefata la Colecția 2023

Colectia este produsă și editată în două formate: o broșură tipărită și un volum în alfabet Braille. Antares Science-Fiction & Fantasy Club Brasov este singura entitate românească care alcătuiește și distribuie Colecția pentru Nevăzători.

Sunt onorată să am o poveste inclusă în această colecție . Această este prima mea apariție într -o colecție de literatură publicată în România , în limba română . M-am bucurat nespus să descopăr prefață scrisă de Dl Alexandru Mironov ale calui povești SF și documentare le urmăream (nu demult) cu multă plăcere.

The Collection of Science-Fiction & Fantasy Stories for the Visually Impaired is created for the Brașov branch of the Association of the Visually Impaired by the AntareS Science-Fiction & Fantasy Club Brașov.

The Collection is the brain child of author Anamaria Borlan, and it is a labor of love as well. The project came to life in 2017. The project came to life in 2017, with the first volume in Braille alphabet being presented at the International Festival of SF & Fantasy Literature and Art, AntareSFest in 2017, in the presence of Mr. Virgil Lazăr and other members of the Association of the Visually Impaired.

Anamaria Borlan is a writer of fantasy and science fiction, a member of Antares Club Brașov, and involved in the literary project: AntareSFest.

Special thanks go to Mr. Virgil Lazăr, the President of the Association of the Visually Impaired in Brașov, who supported this project from the very beginning, paving the way for this adventure in the world of SF and Fantasy for the visually impaired in Romania.

Stories included in The Collection 2023 (donated by their authors):

 • Ecologically Correct, Roxana Brînceanu
 • Year of the Rooster, Aurel Cărășel
 • Anabelle’s Dreams, Cristian Cârstoiu (USA)
 • A Night in Paradise, Daniel Cristian Dumitru
 • An Unexpected Christmas Present, Patricia Furstenberg (Africa de Sud)
 • Love on Two Wheels, Viorica Negoiaș
 • The Aggressor, Constantin D. Pavel
 • Reverberations, Darie Pop (France)
 • Moon Christals, Dan Popescu
 • Lost Magic, George Sauciuc
 • Toc-toc, Daniel Timariu

“At the meetings of the esteemed SF club Antares in Brașov, where storytellers face their story lovers, members of a special community, whose fate has taken away their sight, often attend. The visually impaired have eagerly listened to the stories read, asked questions, found answers, and have become steadfast participants in the club’s gatherings. At some point, they decided, ‘we want more, we want to read ourselves.”

Alexandru Mironov, Romanian science-fiction writer, journalist, from the Foreword to the 2023 Collection.
Dl. Alexandru Mironov si dl. Florin Munteanu, intr-un regal la AntareSFest 2023
Dl. Alexandru Mironov si dl. Florin Munteanu, AntareSFest 2023

The Collection is produced and edited in two formats: a printed booklet and a volume in Braille alphabet.

Antares Science-Fiction & Fantasy Club Brașov is the only Romanian entity that creates and distributes the Collection for the Visually Impaired.

I am honored to have a story included in this collection. This is my first appearance in a collection of literature published in Romania, in the Romanian language. I was immensely pleased to discover the preface written by Mr. Alexandru Mironov, whose SF stories and documentary I used to followed (not long ago) with great pleasure.

2 Replies to “Colecția de Povestiri Science-Fiction & Fantasy pentru Nevăzători, The Collection of Sci-Fi and Fantasy Stories for Visually Impaired”

 1. What a wonderful post and event, Patricia. I love it that sci-fi books are being made available to vision-impaired readers. The more books, the merrier!

Comments are closed.

Discover more from Patricia Furstenberg, Author of Dreamland and Other Books

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading