How to use 24 Afrikaans Idioms in Sentences, with Lekker Examples

How to use 24 Afrikaans Idioms in Sentences, with Lekker Examples

For fun or school work, here’s how to use Afrikaans idioms in sentences, with lekker (cool) examples.

1. Agteros kom ook in die kraal. To eventually complete a task.
Uiteindelik het ek my werk klaar gemaak, toe sê die onderwyseres vir my agteros kom ook in die kraal.

2. Aan iemand se lippe te hang. To listen attentively.
Die juffrou lees ’n baie opwindende storie vir die kinders en hulle hang aan haar lippe.

Continue reading “How to use 24 Afrikaans Idioms in Sentences, with Lekker Examples”